Program

A Migránsok Első Összeurópai Kongresszusa azt a célt tűzte maga elé, hogy kilépnek a politika színpadára, és alapítanak egy pártot, amely az államhatárokon átívelően mindenütt a bevándorlók érdekeit fogja képviselni. A napokig tartó vitán elsősorban az új mozgalom irányvonalát, legfontosabb programpontjait igyekeztek kidolgozni. Kezdetben a hozzászólók zöme a muszlim hit minél szélesebb elismertetése és használata mellett, a hazulról hozott szokások európai jogrendbe történő átültetése mellett érvelt. Kvótákat követeltek a különböző kibocsátó országok számára valamennyi pályán, az orvositól a szoftverfejlesztőig. Egy női küldött még azt is felvetette, hogy ezeket a kvótákat terjesszék ki a migráns nőkre is, mert körülnézve a teremben kizárólag férfiakat lát, de felszólalását nem tudta befejezni, mert megkövezték. Hasonlóan járt a szexuális kisebbségek problematikáját felvázoló képviselő is.

Fotó: MTI

A tanácskozás már-már megfogalmazta a zárónyilatkozatot, amikor szólásra emelkedett egy már régebben itt élő delegált, és újszerű szempontjaival megfordította az ülés hangulatát.

– Miért is jöttünk Európába? – Költői kérdésére nem várt választ, folytatta: – Elsősorban azért, mert a kontinens gazdasága, társadalmi-kulturális-civilizációs viszonyai sokkal vonzóbbak voltak annál, mint amit elhagytunk. Itt van kaja, ivóvíz, nyugalom, biztonság és viszonylagos kiszámíthatóság. Otthon mindez nem volt meg. A természeti adottságaink rosszak? Fenét! Hiszen leszámítva a sivatagokat, ahol egyébként sem lakik senki, bőven termi a föld a javakat. Azt, hogy egy ország milyen képet mutat, döntően a lakosai határozzák meg. Na most, ha a bevándorlók többségbe kerülnek Európában, ez pont olyan szar hely lesz, mint ahonnan eljöttünk. Vagyis számunkra az a legfőbb cél, hogy minél inkább maradjon meg Európa olyannak, amilyen régen volt, amiért idejöttünk. Javaslom tehát a közgyűlésnek, hogy pártunk tűzze zászlajára a bevándorlás korlátozását, és támogassuk a migránsellenes mozgalmakat! 

Lapszám: