Impresszum

Magyar Demokrata hetilap

Főszerkesztő: Bencsik András
Vezető szerkesztő: Bándy Péter, Szarka Sándor
Főmunkatárs: Ágoston Balázs, Hankó Ildikó, Hernádi Zsuzsa, Sinkovics Ferenc, Szentesi Zöldi László 
Publicisztika: Pozsonyi Ádám, Szalay Károly, Ungváry Zsolt
Riport: Fehérváry Krisztina, Juhári Andrea, Kovács Dániel, Lass Gábor, László Petra, Nagy Ida, Szabó Judit, Szakács Gábor
Naptár: Szencz Dóra
Kultúra: Barta Boglárka, Farkas Anita, Német Dániel, Szentei Anna
Külpolitika: Sayfo Omar
Sport: Bándy Péter, Szencz Dóra
Levelezés: Keck Zsigmond
Zöld jövő: Fehérváry Krisztina
Fotó: T. Szántó György, Somfai Sándor, Veres Nándor (Erdély), Vermes Tibor
Karikatúra: Szmodis Imre
Művészeti vezető: Baranyai Jenő
Tipográfia: Valkóczi József

demokrata.hu

Főszerkesztő: Bándy Péter
Szerkesztő: Elek Nikolett, Somorjai Viktória
E-mail: [email protected]

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1062 Budapest, Andrássy út 124.
Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 592

Titkárság és hirdetésfelvétel: H–P 10-16 óráig Tel.: (06 1) 354 2350, (06 1) 354 2351, fax: (06 1) 354 2359

Marketingigazgató: Adame Judit E-mail: [email protected]

Terjesztés: Nagyné Bellér Gabriella Tel.: (06 1) 354 2353, fax: (06 1) 354 2359 E-mail: [email protected]

Kiadja az artamondo kft. A lap kiadását támogatja a Magyar Ház Alapítvány Az Artamondó Kft. bankszámlaszáma: MKB 10300002-10485845-49020026
SWIFT kód: MKKB HU HB IBAN szám: HU08 1030 0002 1048 5845 4902 0026

Nyomda: Ipress Center Hungary Kft.
Felelős vezető: Borbás Gábor
HU-ISSN 1417-6432
A Magyar Demokrata terjesztési adatait a Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség auditálja. Lapunkat az Observer szemlézi. Előfizetésben terjeszti még a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzlet. Megrendelés és reklamáció a 06 80 444 444 ingyenes zöldszámon, vagy a [email protected] e-mail címen.

Kiadói előfizetés: 1062 Bp., Andrássy út 124., tel.: (06 1) 354 2353. Árusításban terjeszti a Lapker Rt. és alternatív terjesztők.
Belföldi előfizetés díja: negyedévre 4680 Ft, fél évre 9360 Ft, egy évre 18 720 Ft.

Az újság a szerkesztőségben 400 Ft-ért vásárolható meg.

Kiadói előfizetési reklamáció: 06 1 354 2353 (munkanapokon 10–16 óráig)

Médiaajnálat