Üzenet a múltból

Magyarországon eddig meg nem jelentetett könyveket adott közre az agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskola. A Vecsey József által szerkesztett, Mindszenty bíboros című könyv 1962-ben, a hercegprímás 70. születésnapjára jelent meg Münchenben, német nyelven. 
Ötvenöt év elteltével a Népfőiskola gondozásában most először adták ki magyar nyelven. 
A kiadvány megjelentetését az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatta. 
A könyv 20 oldalas képmellékletet is tartalmaz, eddig ritkán közölt fotókkal.

Czupy Bálint emigrációs naplója szintén nem került ezidág kiadásra.
A megfogalmazott gondolatok közel 70 év távlatában is időtállóak Istenről, hazáról, családról, ahogy az egy parasztpolitikustól, egy kisgazda politikustól vélelmezhető. Czupy Bálint 1947. június 4-én lépte át az magyar-osztrák határt, a napló 1947. május 30. és 1948. augusztus 1. között íródik. 
A könyvhöz prof. dr. Horváth János, az Országgyűlés korábbi korelnöke, Czupy Bálint jó barátja és egykori képviselőtársa írt ajánlót. 
A kiadvány borítóját az agyagosszergényi Kóbor Mirandola tervezte.

Az Apor püspök élete és halála című könyv immár a harmadik kiadását éli, ám ez az első, amely hazánkban jelent meg. 
A Népfőiskola Apor püspök születésének 125. és boldoggá avatásának 20., valamint az első kiadás megjelenésének 40. évfordulója alkalmából jelentette meg a kiadványt. 
A harmadik kiadáshoz a bevezetőt dr. Soós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja írta. 
E kiadásban megjelentetésre került dr. Közi Horváth József köszöntő beszéde, amelyet báró Apor Vilmos győri beiktatási napjának estéjén mondott a püspökkertben.

Ez utóbbi két kiadvány megjelentetését a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatása című programja finanszírozta.

Bővebb információ a www.kozihorvathnepfoiskola.hu oldalon.

(Forrás: Közi Horváth József Népfőiskola)