Családban a társadalom

Fotó: ShutterStock.com (illusztráció)

Ha a családban elromlanak a dolgok, a társadalom leszálló ágba kerül. Ez az aggodalom motiválja a nemrég megalakult Családtudományi Platform kutatóit, akik Boldogabb családokért és ifjúságért címmel jelentettek meg tanulmánykötetet.

Fotó: demokrata.hu

Szociológusok, filozófusok, teológusok, közgazdászok, és jó néhány más tudományterület képviselői, köztük néhány akadémikus alapították másfél évvel ezelőtt a Családtudományi Platformot, hogy közös gondolkodást kezdeményezzenek a család és vele a társadalom válságáról. E munka jegyében jelent meg a szervezet első, tizenkilenc szerző által jegyzett könyve, ami az okait próbálja meg feltárni napjaink értékválságának. 

Ahogy a könyvbemutatón Major Gyöngyi szerkesztő megjegyezte: bár az okrendszer sokrétű, minden eleme mögött megtalálható a liberalizmus, amely porig rombolta a tekintélyt és a hagyományos értékeket. Pedig a felelősség nélküli szabadság önpusztításhoz vezet.

Önzés, magány, a vallás visszaszorulása, anyagiasság, hedonizmus, testi gyönyörök hajszolása, elferdült hajlamok kultusza, párok bizalomhiánya – sorolta fel korszakunk családjának válságtüneteit Lovas Rezső akadémikus. Szerinte a hanyatlás kulcstényezője a tisztaság elvesztése, amely a házasság előtti, de a házasság alatti időszakot is sújtja. A család és a társadalom felemelkedése érdekében a szabadság és egyenlőség eszméjének önkorlátozó átértékelésére lenne szükség, amelynek részeként le kellene győzni az egyéni és a társadalmi hedonizmust.

Török Péter szociológus a szabad szexualitást említette a társadalom széthullásának fontos tényezőjeként. Bár hozzátette, a könyv szerzői szerint súlyos felelőssége van a kapitalizmus fogyasztás-centrikus világképének, a többkeresős családmodellnek, a média által eszményített szabadosságnak, valójában a kapitalizmus maga abban érdekelt, hogy atomizálja a társadalmat a minél több fogyasztási egység létrehozása érdekében. A Károli Gáspár Református Egyetemoktatója az úgynevezett családtervezést szalonképesen előadott gyermekellenességnek minősítette. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a nyugati világ történelmében többször a társadalmi gondolkodás magasabb szintjét eredményezte a szexuális ösztönök szublimációja.

Farkas Péter teológus a magyar viszonyokat elemezve kijelentette: megrendültek a nemzet spirituális alapjai. Ezt a vallás visszaszorulása és a trianoni veszteség éppúgy okozza, mint a fogyasztói társadalom térhódítása, valamint a nemzedékek – és általában a társadalmi rétegek – közötti szolidaritás eltűnése. Pedig erős nemzet csak boldog családokból álló közösségekből épülhet. A szerző szerint megoldás a homo christianus lehet, vagyis a visszatérés a keresztény értékekhez.

Forgassuk fel a társadalmat, vessük be a szexuális terrorizmust! Balásházy Imre, a Családtudományi Platform elnöke e Lukács György-idézettel példázta a szabad szexualitás közösségromboló hatását. Mint kifejtette, ahogy a múlt század második felétől országról országra terjedt a szexuális forradalom, úgy jelentek meg ezeken a helyeken a társadalmi válságtünetetek. S miközben a liberális szabadságfelfogásnak olyan kultusza van, hogy a hagyományos értékrendeket valló kutatókat még ki is vethetik a szakmai közösségek, valójában a magyarországi oktatásból teljes mértékben hiányoznak a családtudományi tanszékek – így nincsenek megalapozott ismeretek a párkapcsolati típusok hatásmechanizmusairól.

Ezt az űrt is próbálja kitölteni a Családtudományi Platform, amelynek szerzői hangsúlyozzák: tanulmánykötetükkel vitára hívják a társadalmat a család és a nemzet felemelkedése érdekében. Jelenleg ugyanis annyira szervezetlen a családkutatás, hogy sokszor még egymás nyelvezetét sem értik az ezzel foglalkozó szakemberek…