Az AI főtitkára tegnap a Soros-egyetemen hazudozott

Az alábbi írás műfaját tekintve vegyes. Két elemből tevődik össze: kritikából és ismertetésből. Viszont olvasása csak 18 éven felülieknek ajánlott, ugyanis a magyar óvodákban és iskolákban a gyerekek köztudottan a világért sem hallottak, illetve használnak csúnya szavakat.Röviden a száraz tények: Salil Shetty, az Amnesty International főtitkára eljött Budapestre és a Soros-egyetemen (CEU) tartott olyan hosszú előadást, amely leírva 14 nyomtatott oldal terjedelmű. A cikket az AI a portáljára tette ki.

Már az előadás/cikk címe is – „Emberi jogok és az új patriotizmus Magyarországon” – súlyos kérdést vet fel. Mégpedig azt, hogy a világ legnagyobb, 7 millió tagot számláló emberjogi szervezetének mi köze van a hazafiság bírálatához? Vajon nem a Soros által is támogatott szervezet erőforrásainak súlyos fecsérlése, ha az AI nem a szaúdi, burmai, dél-szudáni, indiai, stb. jogsértések millióival birkózgat, ehelyett első emberét Budapestre küldi hazafiság-leckéztetésre?

De tegyük hozzá, ez az a szervezet, amely ezzel a szöveggel toborzott magának tagokat Hollandiában 2000 decemberében:

„ÁTLAGOSAN HÁROM ÉVIG TART, MÍG A HOLLAND GYEREKEK ELVESZTIK TEJFOGUKAT

EGYES MAGYARORSZÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁGON EZT MÁR 24 ÓRA ALATT IS EL TUDJÁK INTÉZNI”

(A teljes szöveg a cikk végén olvasható.)

Salil Shetty az elején felvázolta, hogy a magyarországi patrióta harc miként szeli két részre a világot. Egyik oldalon a transznacionális elittel (globalista, nemzetközi és liberális értelmiség), a másikon a hétköznapi, hazafi, hagyományos keresztény munkásemberekkel. Az előbbiben foglalnak helyet „a big business, a liberális média, a brüsszeli bürokraták, George Soros és NGO-i”. Orbáni felosztásban.

Eme új patriotizmusnak megvan a sötét oldala. Egyre inkább figyelik az embereket, állítja a szónok. És alig maradt helyük a független hangoknak. Amit Salil Shetty csak úgy érthetne meg, ha hazájában az állna óriásplakátokon: „Shetty, te ge.i!”. Mint ahogy az az azerbajdzsáni diktatúrában is nyilván szokás. Azaz ilyen jelzőkkel illetni Ilham Alijev elnököt. Mint „tudjuk”.

A cikkben kiemelt idézettel is találkozunk a „Biztonság és az identitás” alcím alatt. Shetty ezt mondja: „A magyar határokon ketrecbe zárt nők, férfiak és gyerekek a XXI. században látott egyik legszörnyűbb rémtettek áldozatai”.

Így hazudik a Soros-támogatású AI. Ugyanis a világon nincs tisztességes ember vagy szervezet, aki, illetve amely egy olyan tábort „ketrecnek” vagy börtönnek nevezne, ahonnan bárki bármelyik pillanatban azonnal kisétálhat arrafelé, amerről jött, és kereshet magának egy roppantul humánus helyet. Ami azt is jelentheti, hogy az ott lévőknek eszük ágában sincs továbbsétálni ezen ultratoleráns befogadóállomásokra. Netán fogadjunk? Megnyittatná öt percre a guantánamói amerikai ketrec ajtaját a kubai diktatúra irányába, Shetty úr? Holott ott állítólag mostanában nem is kínozzák a vádirat nélkül odavágott foglyokat.

Shetty head ezután az „értékekről” mélyíti a Soros-egyetemre látogató diákok agyát. Akik talán már túl vannak azon a rémületen, amit rektoruk, Michael Ignatieff tülkölt a nagyvilágba ennek a privilegizált műintézetnek azonnali bezárásáról. Ami nyilván a fizikai megsemmisülés szelét fújta be a Nádor utcai szerkezetbe.

Shetty head szerint Orbán új Európa-politikája „büszke patrióta illiberalizmus”, majd muzulmáncsókolgatásba kezd. Ilyenkor az ember elméláz, vajon Shetty úr mikor látogat származási helyére, az indiai Bangalore egyik egyetemére, hogy elmondja véleményét India jelenlegi elnökének Narendra Modiról, elsősorban azt, hogy Gudzsarat állam kormányzójaként miként biztatta hinduit arra, hogy jól belezzék ki az ott élő muzulmán közösségből azt a kétezret – amit Modi hindutva követőinek sikerült megtenniük.

Ehelyett bennünket leckéztet. Például azzal, hogy miként lehet „magyar” és „keresztény” kultúráról és etnikailag homogén országról beszélni akkor, amikor az országban tizenhárom elismert nemzeti és etnikai kisebbség lakik.

A leírt szöveg alapján Shetty head ezután sikoltási üzemmódba kapcsolt és azt kérdezte, magyar Magyarországot akarnak-e a magyarok? Vagy olyat, ahol a médiát megfélemlítik?

Előadása végén Shetty head felszólította CEU-s hallgatóságát, hogy Orbán helyett ők képzeljenek el egy új jövőt Magyarországnak és Európának.

Amitől a Jóisten mentsen meg bennünket.

Lovas István

 

Az AI hollandiai hirdetése:
ÁTLAGOSAN HÁROM ÉVIG TART, MÍG A HOLLAND GYEREKEK ELVESZTIK TEJFOGUKAT
EGYES MAGYARORSZÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁGON EZT MÁR 24 ÓRA ALATT IS EL TUDJÁK INTÉZNI

A kínzást megdöbbentőnek, kevésbé megdöbbentőnek vagy nagyon megdöbbentőnek tartja? Egy megkötözött felnőttnek a lelki kínzásától jobban felháborodik, mint mondjuk egy 9 éves kislányénak, akinek villanyáramot vezetnek a talpához? Emberként természetesen csak „jaj”-t mond.Apaként vagy anyaként minden bizonnyal vörös köd ereszkedik a szemére.

A magyarországi „eset”, amelyről készült jelentés a birtokunkban van, nem egyedülálló. Az ENSZ gyermekekre vonatkozó megállapodását csaknem minden ország ratifikálta (az Egyesült Államok és Szomália kivételével), de több mint 150 országban még mindig kínoznak lelkileg és testileg gyerekeket. Börtönökben, árvaházakban és rendőrségeken. A változatok éppen olyan szörnyűségesek, mint számosak: magánzárkában tartás, megerőszakolás a parancsokat kapott katona által, hüvelykujj levágása csípőfogóval. A gyerekek szenvedése nem segít nekik, hogy felnőttekké váljanak. Vagy hogy egyszer apák vagy anyák legyenek

Az Amnesty International „gyorssegély” hálózata egyes esetekben sikerre vezet: egyesek kínázástól való félelme megszüntethető. A „sikerszázalékot” Hollandiában csupán 220 000 taggal tudjuk biztosítani. De sok apának és anyának már nem azzal válaszolunk, hogy „jaj!”.

Keretes hirdetés az Amnesty International taggá válásának részleteivel. Alatta:
SEGÍTSEN A KÍNZÁST MEGELŐZNI. A GYÓGYULÁS SOSEM ELÉG.